Affaldsindsamling 2016

Præstø 4H afholdt Affaldsindsamlingen, søndag den 17.4.2016

I år havde Peter alene samlet 28 sække. De 14 var på Jungshoved, så dem donerede han til deres indsamling. Det betød at han alene havde 14 sække, det var dejligt da vi ikke var så mange til at sortere. Sammen med de 12 personer der kom og tog en stor tørn, samt Marjatta som kom med deres indsamling fra lørdag, fik vi, i alt 18 personer, således samlet og sorteret i alt 357 kg affald. Heraf var der 3 kg aluminiumsdåser uden pant og 150 stk med pant. I år var der også et fjernsyn, en hallonbrandslukker, 3 dæk med fælge og 38 kg glas og flasker. Indsamlerne mødte ind kl. 10, blev udstyret med indsamlingsposer, vand og kaffe.

Da indsamlerne havde været ude, nogle på flere ruter bød vi på frugt, kaffe og sæbe til at vaske hænder i. Frugten, kaffen, sæben, plastikhandsker og vand var sponseret af Rema 1000, Netto og Meny, som vi takker mange gange, da det er dejligt at kunne byde på lidt proviant og varm kaffe på og efter en sådan tur. Undervejs kunne indsamlerne nyde en kop kaffe hos Sweet & Coffee.

Sortering af affaldet foregår ved store plader på bukke, som vi har lånt af XL-Byg, som hvert år har været søde at låne os, så vi kan arbejde i en ordentlig højde. Vi takker dem som kom og hjalp, og håber at vi igen til næste år kan nyde godt af arbejdet, og måske mange flere vil deltage. Når man er færdig med arbejdet, har man en rigtig god følelse af at have gjort noget godt for naturen og vores by, siger Lotte Rasmussen fra Præstø 4H. Flere skulle prøve det.

Affaldsindsamling 2015

4H gården, lørdag d. 21.3.2015, 9-15

Seks deltagere mødte op kl. 9 for at lave kaffe, skære frugt, opsætte sorteringsborde og fremskaffe affaldssække og andet nødvendigt.

En lokal borger havde gennem tre måneder indsamlet i alt 100 sække affald i Præstøs omegn, primært langs fjorden. Nogle af disse sække var dagen før kørt til 4H Gården, så vi kunne straks gå i gang med arbejdet. Det første der blev vejet og kørt til Præstøs Genbrugsplads, var et stort fjernsyn og en tromle fra en industrivaskemaskine – ja, det er virkelig utroligt, hvad nogle kan finde på at smide ud vores smukke natur. Finn og Peter kørte siden i pendulfart mellem Hollænderskoven (hvor vi venligt havde fået lov til midlertidigt at opbevare affaldet), 4H Gården og Genbrugspladsen. Det blev i alt til 9 læs til Genbrugspladsen. Det sidste læs kørtes dertil umiddelbart før lukketid, men vi nåede det på et hængende hår. Vi blev heldigvis alligevel venligt modtaget af AffaldPlus’ personale, Henning og Pia, som ikke havde indvendinger mod lidt overarbejde, mens vi fordelte affaldet i de mange containere.

I alt deltog 26 mennesker i indsamlingen: 8 til at sortere, veje og transportere affaldet, og 16 voksne og 2 børn til at indsamle i byen og dens nærmeste opland. Vi fik drikkevand fra Rema 1000, frugt, håndsæbe og plastikhandsker fra SuperBest og frugt, kaffe og plastikposer fra Netto. Det hjalp fantastisk på humøret at kunne forfriske sig i løbet af dagen. XL-Byg har venligst lånt os bukkene. Møns Bank har givet os plakaterne til skiltene som var sat op, samt flyers til butikkerne.

Dagen startede med gråvejr, men det var heldigvis næsten vindstille. Lidt op ad dagen kom spredt regn og en smule vind, og kl. 13.30 regnede og blæste det. Da var det ikke længere særligt behageligt sortere affald. Vi blev kolde, men arbejdet skulle jo gøres færdigt og med lidt sjove kommentarer og viljestyrke fik vi det gennemført.

I alt indsamlede og sorterede vi 1285 kilo, fordelt på:

Fjernsyn (35 kg), vaskemaskine (55 kg), 32 bildæk + 1 traktordæk (230 kg), aluminiumsdåser (43 kg), plastic og andet brændbart (498 kg), glas (98 kg), kemikaliedunke med indhold (20 kg), diverse større plasticgenstande og en fejemaskinebørste (200 kg), diverse metaller (46 kg) og pantbare flasker og dåser (60kg).

Affaldsindsamling 2013

4H gården, søndag d. 21.4.2013

Vi havde en dejlig dag! En deltager havde været i gang i nogle uger op til, hans “fangst” var utrolig. Bl.a 1 bildæk, en kommunal affaldsspand, en fiskers vejer, mange flasker og meget mere. Vi har modtaget mange fine deltager forplejning fra Rema1000, Netto og SuperBest. Det er fantastisk dejligt at vi kunne give vores deltagere vand og frugt med på turene og at der kunne serveres kaffe og te når de kom retur.

Jeg takker alle deltagere for en flot indsats!!

Jeg håber vi ses til næste år!

Affaldsindsamling 2012

4H gården, søndag d. 22.4.2012

Efter en dejlig dag med fint solskinsvejr kan vi opgøre “høsten” til lige omkring 200 kg indsamlet affald, samt 33 pantflasker ( kr. 31,-) Der deltog 34 – 36 personer incl. børn. De deltagende udviste stor ildhu, og fik brugt sig selv og søndagen på noget godt. Der var flere forældre med børn, som samlede ind. De var helt fantastiske og samlede en del sække ind. Vi fik dækket ca. 2/3 del af Præstø by, fortrinsvis de store veje, samt Næbskoven hvor der blandt andet lå store rester af en metaltønde. Det vi samlede mest ind var hundelorte i poser, der var rigtig mange! Samt cigaretskod! De forgår ikke, sådan lige.

Vi havde god hjælp af Bent fra Lokalrådet til at køre folk ud til posterne og hente fyldte sække og folk retur, når de blev trætte og var færdige med en rute. Vi havde fået vand på flaske fra Rema 1000, plastikhandskerne fra SuperBest og kaffe, frugt og ekstra poser fra Netto. XL-Byg har givet os pladerne til sorteringsbordene og venligst lånt os bukkene. Møns Bank har givet os plakaterne til skiltene som var sat op, samt flyers til butikkerne.

Til næste år håber vi på endnu flere deltagere, så vi kan dække hele Præstø by. Her ser allerede en smule bedre ud, så længe det holder!