Affaldsindsamling 2018

Affaldsindsamling i Præstø, søndag den 22 april, 2018.

Flertallet af deltagerne mødtes på 4H-Gården i Præstø kl. 10.00. I alt mødte cirka 22 flittige og effektive deltagere op; 17 voksne, 5 børn. Vejret var fantastisk, fuld sol og inden vind, 18-20 grader.

Meny, Rema 1000, Netto  og XL-Byg, samt Malernes Lagersalg havde generøst doneret vand, frugt, kaffe, te, handsker og sæbe samt ekstra affaldssække, så arbejdet gik som en leg. .

I lighed med tidligere år havde Beboere på Marjatta også gjort en stor indsats og kom med 10-15 sække affald.

Da ikke alle havde mulighed for, at deltage søndag, blev lørdag taget i brug. Linda gik i 3 timer fra tidlig morgenstund og samlede ind, som så blev sorteret dagen efter.

Præstøløberne tog også en tur lørdag. De samlede sammen og sørgede selv for sorteringen. Godt løbet.

Det er utroligt at vi til stadighed finder mange plastikposer med hundelorte i. Det vil stadig være bedre at have lorten liggende, end at samle den op i pose og smide den bagefter. Lorten forgår hurtigt, mens posen er langtidsholdbar. Det tager ca 14 dage for en hundelort er nedbrudt, men posen tager op mod 500 år…

Vi finder også rigtig mange cigaretskodder, samt tomme cigaretpakker. Det tager op til 5 år før at skod er nedbrudt, og op mod 1 år for pakken. Det er tankevækkende.

Kort før klokken 15, var affaldet sorteret og fordelt det i AffaldPlus’s containere.

I alt blev det til 112 kg, hvoraf 89 kg var såkaldt ”småt brændbart”, 13 kg var jern og andre metaller (primært aluminiumsdåser) og 8 kg var flasker uden pant. De resterende 2 kg var ren plast.

Affaldsindsamling 2017

Affaldsindsamling i Præstø, søndag den 2 april, 2017.

Flertallet af deltagerne mødtes på 4H-Gården i Præstø kl. 10.00, men en enkelt og særlig ihærdig sjæl kom lidt tidligere. I alt mødte cirka 45 flittige og effektive deltagere op; 22 voksne, 10 unge og 13 børn. Vejret startede lidt gråt, men blev fantastisk som dagen skred frem, med minimum 15 graders varme.

Meny, Rema 1000, Netto og Sweet og Coffee og XL-Byg havde generøst doneret vand, frugt, kaffe, te, handsker og sæbe samt ekstra affaldssække, så arbejdet gik som en leg. Enkelte deltagere besværede sig ikke desto mindre over fraværet af slik, kager og andet usundt.

I lighed med tidligere år havde Peter tyvstartet affaldsindsamlingen, denne gang primært langs kysten ved Hestehaveskoven ude på Jungshoved. Beboere på Marjatta havde også gjort en stor indsats og kom med 10-15 sække affald. Et ægtepar fra Skibinge fandt i Tubæk Å en relativt pæn cykel, hvis ejerkvinde/-mand vi vil forsøge at finde.

Af de mere spektakulære ting vi fandt, var en grøn og 3-4 m lang farvandsbøje, som vejede i overkanten af 40 kg. Derudover fandt vi 4 flaskeposter, som desværre var umulige at læse, men de kom vist alle fra Tyskland. Vi vil se om vi kan tyde dem, når de er tørre.

Det er utroligt at vi til stadighed finder mange plastikposer med hundelorte i. Det vil stadig være bedre at have lorten liggende, end at samle den op i pose og smide den bagefter. Lorten forgår hurtigt, mens posen er langtidsholdbar.

Kort før klokken 15, var affaldet sorteret og fordelt det i AffaldPlus’s containere.

I alt blev det til 525 kg, hvoraf 286,5 kg var såkaldt ”småt brændbart”, 43 kg var jern og andre metaller (primært aluminiumsdåser) og 76 kg var flasker uden pant. De resterende 120 kilo var såkaldt ”hårdt plast”, glasfiber, dåser, dunke med bl.a. motorolie, et utal af udtjente glødepærer, to lysstofrør, andet glas, dæk et cetera.

I løbet af de fem timer så deltagerne bl.a. 10-15 sæler, 2 kærhøge, rådyr, harer, fiskehejrer og fasaner, men mest interessant var den havørn, som skarpt forfulgt af oprørte måger fløj lige hen over 4H-gården.

Summa summarum: Det var nogle givtige timer og alle var tilfredse med ”høsten” og arbejdet. En god dag i og for Præstø!

 

Affaldsindsamling 2016

Præstø 4H afholdt Affaldsindsamlingen, søndag den 17.4.2016

I år havde Peter alene samlet 28 sække. De 14 var på Jungshoved, så dem donerede han til deres indsamling. Det betød at han alene havde 14 sække, det var dejligt da vi ikke var så mange til at sortere. Sammen med de 12 personer der kom og tog en stor tørn, samt Marjatta som kom med deres indsamling fra lørdag, fik vi, i alt 18 personer, således samlet og sorteret i alt 357 kg affald. Heraf var der 3 kg aluminiumsdåser uden pant og 150 stk med pant. I år var der også et fjernsyn, en hallonbrandslukker, 3 dæk med fælge og 38 kg glas og flasker. Indsamlerne mødte ind kl. 10, blev udstyret med indsamlingsposer, vand og kaffe.

Da indsamlerne havde været ude, nogle på flere ruter bød vi på frugt, kaffe og sæbe til at vaske hænder i. Frugten, kaffen, sæben, plastikhandsker og vand var sponseret af Rema 1000, Netto og Meny, som vi takker mange gange, da det er dejligt at kunne byde på lidt proviant og varm kaffe på og efter en sådan tur. Undervejs kunne indsamlerne nyde en kop kaffe hos Sweet & Coffee.

Sortering af affaldet foregår ved store plader på bukke, som vi har lånt af XL-Byg, som hvert år har været søde at låne os, så vi kan arbejde i en ordentlig højde. Vi takker dem som kom og hjalp, og håber at vi igen til næste år kan nyde godt af arbejdet, og måske mange flere vil deltage. Når man er færdig med arbejdet, har man en rigtig god følelse af at have gjort noget godt for naturen og vores by, siger Lotte Rasmussen fra Præstø 4H. Flere skulle prøve det.

Affaldsindsamling 2015

4H gården, lørdag d. 21.3.2015, 9-15

Seks deltagere mødte op kl. 9 for at lave kaffe, skære frugt, opsætte sorteringsborde og fremskaffe affaldssække og andet nødvendigt.

En lokal borger havde gennem tre måneder indsamlet i alt 100 sække affald i Præstøs omegn, primært langs fjorden. Nogle af disse sække var dagen før kørt til 4H Gården, så vi kunne straks gå i gang med arbejdet. Det første der blev vejet og kørt til Præstøs Genbrugsplads, var et stort fjernsyn og en tromle fra en industrivaskemaskine – ja, det er virkelig utroligt, hvad nogle kan finde på at smide ud vores smukke natur. Finn og Peter kørte siden i pendulfart mellem Hollænderskoven (hvor vi venligt havde fået lov til midlertidigt at opbevare affaldet), 4H Gården og Genbrugspladsen. Det blev i alt til 9 læs til Genbrugspladsen. Det sidste læs kørtes dertil umiddelbart før lukketid, men vi nåede det på et hængende hår. Vi blev heldigvis alligevel venligt modtaget af AffaldPlus’ personale, Henning og Pia, som ikke havde indvendinger mod lidt overarbejde, mens vi fordelte affaldet i de mange containere.

I alt deltog 26 mennesker i indsamlingen: 8 til at sortere, veje og transportere affaldet, og 16 voksne og 2 børn til at indsamle i byen og dens nærmeste opland. Vi fik drikkevand fra Rema 1000, frugt, håndsæbe og plastikhandsker fra SuperBest og frugt, kaffe og plastikposer fra Netto. Det hjalp fantastisk på humøret at kunne forfriske sig i løbet af dagen. XL-Byg har venligst lånt os bukkene. Møns Bank har givet os plakaterne til skiltene som var sat op, samt flyers til butikkerne.

Dagen startede med gråvejr, men det var heldigvis næsten vindstille. Lidt op ad dagen kom spredt regn og en smule vind, og kl. 13.30 regnede og blæste det. Da var det ikke længere særligt behageligt sortere affald. Vi blev kolde, men arbejdet skulle jo gøres færdigt og med lidt sjove kommentarer og viljestyrke fik vi det gennemført.

I alt indsamlede og sorterede vi 1285 kilo, fordelt på:

Fjernsyn (35 kg), vaskemaskine (55 kg), 32 bildæk + 1 traktordæk (230 kg), aluminiumsdåser (43 kg), plastic og andet brændbart (498 kg), glas (98 kg), kemikaliedunke med indhold (20 kg), diverse større plasticgenstande og en fejemaskinebørste (200 kg), diverse metaller (46 kg) og pantbare flasker og dåser (60kg).

Affaldsindsamling 2014

Affaldsindsamling 27.4.14

kl. 10 mødtes vi på 4H Gården og satte borde op, fik brygget kaffe etc.

Vejret var dejligt. Vores hestevogn blev gjort klar til at køre rundt at hente poser, når indsamlerne ringede og sagde de havde en fuld pose.

Der blev indsamlet i alt 610 kg alt incl.

Der var 6 voksne og 5 børn. På Gården var vi 4 til at sortere. De var samlet ca 50 sække ind på forhånd af Peter.

Vi hr fået frugt, vand og kaffe af Rema 1000, Netto og SuperBest. Det var rigtig dejligt, at have noget at forfriske sig med på turen og når indsamlerne kom tilbage igen.

Affaldsindsamling 2013

4H gården, søndag d. 21.4.2013

Vi havde en dejlig dag! En deltager havde været i gang i nogle uger op til, hans “fangst” var utrolig. Bl.a 1 bildæk, en kommunal affaldsspand, en fiskers vejer, mange flasker og meget mere. Vi har modtaget mange fine deltager forplejning fra Rema1000, Netto og SuperBest. Det er fantastisk dejligt at vi kunne give vores deltagere vand og frugt med på turene og at der kunne serveres kaffe og te når de kom retur.

Jeg takker alle deltagere for en flot indsats!!

Jeg håber vi ses til næste år!

Affaldsindsamling 2012

4H gården, søndag d. 22.4.2012

Efter en dejlig dag med fint solskinsvejr kan vi opgøre “høsten” til lige omkring 200 kg indsamlet affald, samt 33 pantflasker ( kr. 31,-) Der deltog 34 – 36 personer incl. børn. De deltagende udviste stor ildhu, og fik brugt sig selv og søndagen på noget godt. Der var flere forældre med børn, som samlede ind. De var helt fantastiske og samlede en del sække ind. Vi fik dækket ca. 2/3 del af Præstø by, fortrinsvis de store veje, samt Næbskoven hvor der blandt andet lå store rester af en metaltønde. Det vi samlede mest ind var hundelorte i poser, der var rigtig mange! Samt cigaretskod! De forgår ikke, sådan lige.

Vi havde god hjælp af Bent fra Lokalrådet til at køre folk ud til posterne og hente fyldte sække og folk retur, når de blev trætte og var færdige med en rute. Vi havde fået vand på flaske fra Rema 1000, plastikhandskerne fra SuperBest og kaffe, frugt og ekstra poser fra Netto. XL-Byg har givet os pladerne til sorteringsbordene og venligst lånt os bukkene. Møns Bank har givet os plakaterne til skiltene som var sat op, samt flyers til butikkerne.

Til næste år håber vi på endnu flere deltagere, så vi kan dække hele Præstø by. Her ser allerede en smule bedre ud, så længe det holder!