Nyheder

Græskar udskæring og (u)hygge!

Kom og skær flotte græskar på Præstø 4H gård

d 18/10-20 kl. 13-16.

maks. 30 deltagere. (Man må gerne have mor og far med)

Vi sætter det store telt op, Alle deltagere får et græskar.

Man tager selv redskaber med til udskæring.

Orker og andre væsner vil sørge for den (u)hyggelig stemning!

Er det godt vejr vil der være mulighed for at grille skumfiduser.

Kage, kaffe/the og sodavand m.m. kan købes til rimelige priser.

Er du medlem af Præstø 4H el. Rosagergård kan du tilmelde dig gratis, ellers koster det 25 kr. betales kontant eller mobil-pay på dagen. Tilmelding til Katrine Eriksson tlf: 4182 9162

Vi tager corona restriktioner meget alvorligt. Der bliver holdt afstand, vi vasker hænder og spritter. Du møder kun op, hvis du og dine nærmeste er raske og ikke er under mistanke for smitte.

Generalforsamling 2020

Indbydelse til Generalforsamling

Tirsdag 21. januar 2020 kl. 18.30 på 4H Gården.

Præstø 4H og RosagerGaard inviterer dig og dine forældre til en aften på 4H Gården for at høre om, hvad der foregår i foreningen, og hvad vi har af planer for det kommende år.

Her er der en mulighed for at komme med jeres mening om aktiviteterne i 4Hog RosagerGaard og give forslag til kommende aktiviteter.

Vi vil også gerne opfordre interesserede forældre til at stille op til bestyrelsen og unge under 18 år at melde sig som juniorrepræsentanter.

Medlemskab skal være indløst for at kunne stemme.

Præstø 4H er vært for kaffe/the – Med stort kagebord.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. 4H / RosagerGaards fremtid. Hvad kan vi gøre mere??

5. Forslag til næste års aktiviteter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste år (2021)

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Valg af 3 Bestyrelses medlemmer:

På valg er:

Keith Duddles (modtager ikke genvalg)

Hanne Jensen (modtager genvalg)

Lotte Rasmussen (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant for disse.

Valg af 3 4H juniorrepræsentanter under 18 år.

9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og bekendtgøres 8 dage før ved opslag på 4H Gården/RosagerGaard.

(foreningernes vedtægter kan læses på www.praesto4h.dk www.rosagergaard.dk )

På bestyrelsernes vegne

4H formand Keith Duddles, formand@praesto4h.dk

RosagerGaard formand Jane Winther, formand@rosagergaard.dk

Ren Natur. Affaldsindsamling.

RosagerGaard/ Præstø 4H Gård har ansøgt om en indsamlingsrute i Vordingborg Kommune og det er os nu en glæde at meddele, at vi har vundet rute 8 Præstø – Holmene og Østkysten.

Vi mødes ved Sweet & Coffee, Adelgade, og får udleveret kanoer, samt udstyr, kl. 10.00.

Vi slutter af med, at spise pølser på bål, på Gården, Rosagervej 34, 4720 Præstø kl. 13.30.

Vi glæder os til en dejlig dag.

Lysværksted og Julestue 2019

Dyp dine egne lys.

Lysværksted:

19. november, 20. november, 22. november fra klokken 17.00 til 20.00

Alle er velkomne, man betaler alene for de lys man laver. Kun kontant betaling.

Julestuen:

23. november klokken 10.00 til 13.00.

Alle er velkomne. Indgang kr. 25,-

Kom og lave din egen juledekoration, med selvstøbte lys. Eller eget kalenderlys!

Lysværksted.

Lysværksted / Julestue.

LYSVÆRKSTED.

Vi har åbent mandag den 26.11, onsdag den 28.11, fredag den 30.11 og lørdag den 1.12.

Mandag, onsdag og fredag er kl. 16.30 til 20.30, og lørdag kl. 10.00 til 14.00.

Alle er velkomne, man betaler alene for de lys man laver. Kun kontant betaling.

JULESTUE.

Lørdag den 1.12. kl. 10.00 til 14.00.

Indgang kr. 25,-

Kom og lave din egen juledekoration, med selvstøbte lys. Eller eget kalenderlys! Se mere på www.Praesto4H.dk

Nye marsvin, mød dem her

Marley bor hos hunkaninerne i det store kaninbur. Der er 2, den anden er Mysli vores gamle han, så pas på når I går derind, ikke at træde på dem i halmen. Mingus bor hos Rosa-kanin, og Mumle hos Lucky-kanin. Det er ialt 4 han marsvin. De gemmer sig i halmen og kan være svære at se.

Tag godt imod dem.